ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ 2014

Οι μαθητές της Στ΄ και Γ΄τάξης επισκέφτηκαν το διαδραστικό Λαογραφικό μουσείο Βαρνάβα και αφού ξεναγήθηκαν στις μόνιμες συλλογές, παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την  παραγωγή του ψωμιού.